In vier stappen je rijbewijs behalen

Fase 1

In deze fase staat de voertuigbeheersing centraal. Natuurlijk wordt er gekeken naar het aanvangsniveau, maar in principe begin je met sturen. We gaan pas verder met het volgende onderdeel als je dat voldoende beheerst. Daarna zal je verder gaan met het opschakelen, remmen, terugschakelen, etc. Door deze manier van lesopbouw toe te passen zal je de auto het snelst onder controle krijgen en dit zorgt weer voor een stukje zelfvertrouwen. Ook zal er al aandacht geschonken gaan worden aan een gedeelte kijktechniek, bijvoorbeeld de kijktechniek bij het naderen van kruispunten. Daarnaast worden er in deze fase bijzondere verrichtingen geoefend.

Fase 2

In de tweede fase wordt er dieper ingegaan op de kijktechniek, het toepassen van de informatie verkregen door de toegepaste kijktechniek, het ontwikkelen van verkeersinzicht en goede mentaliteit in het verkeer. Er zullen ook weer bijzondere verrichtingen geoefend worden, die uiteindelijk toegepast dienen te worden bij het uitvoeren van de stopopdracht, omkeeropdracht en parkeeropdracht.

Fase 3

In deze fase wordt de nadruk gelegd op zelfstandig, besluitvaardig en veilig autorijden. Dit zal geoefend worden door middel van het gebruik van de navigatie, door het zelfstandig rijden naar een bekend punt of het rijden naar een bepaald punt met behulp van een reeks van te voren gegeven aanwijzingen. In deze fase zal het rijden op de snelweg ook meer aan bod komen en natuurlijk zullen de bijzondere verrichtingen constant terugkomen. Als je aan het einde van deze fase gekomen bent, zal je ongeveer op ruim twee-derde van de rijopleiding zitten. Fase 3 zal afgesloten worden met een Tussentijdse toets bij het CBR.

Fase 4

De laatste fase. In dit laatste gedeelte zullen de puntjes op de i worden gezet. Eventuele aandachtspunten, misschien ook genoemd bij het CBR, kunnen bijgeschaafd worden. Dit stuk van de rij-opleiding wordt nog gebruikt om nog het laatste restje inzicht te krijgen en het benodigde zelfvertrouwen. En dan…. Examen doen bij het CBR!

waarnemen voorspellen evalueren beslissen en handelen methode Autorijschool sabrinapost

Helemaal klaar voor het officiële CBR praktijk examen?

Navigeer snel naar het CBR om alle formulieren te downloaden en om de rijschool te machtigen jouw rij-examen aan te vragen.

Klik hier

Rijschool Machtigen

Om een Tussentijdse toets en een praktijkexamen bij het CBR te kunnen reserveren, moet je de rijschool machtigen. Dit is bepaald door het ministerie en het CBR.

Het machtigen kun je doen op mijn.cbr.nl. Hiervoor heb je je DigiD nodig. Mocht je nog geen DigiD hebben, dan zal die aangevraagd moeten worden.

Om de rijschool te machtigen heb je een rijschoolnummer nodig. Mijn rijschoolnummer is 5013N7

Zelfreflectie formulier

Voor je een Tussentijdse toets of examen gaat doen, dien je een zelfreflectieformulier in te vullen. Dit kun je gewoon thuis doen. Het ingevulde zelfreflectieformulier geef je, aan het begin van de toets of examen, aan de examinator. Aan het einde van de toets of examen wordt dit formulier gezamenlijk besproken. Dit formulier is een ondersteuning voor jezelf. Door deze in te vullen krijg je een beeld van je eigen kunnen, maar ook je verbeterpunten. Het heeft dus als doel om een realistisch beeld van jezelf te krijgen en je gedrag in het verkeer positief te beinvloeden. Het zelfreflectieformulier wordt niet in de beoordeling van het CBR meegenomen

Eigen Verklaring

Je hebt een gezondheidsverklaring nodig om het praktijkexamen aan te kunnen vragen. In de gezondheidsverklaring staan gegevens over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Op deze verklaring staan 10 vragen die je beantwoorden moet. Deze verklaring is verplicht! Zonder een gezondheidsverklaring kun je geen examen doen. De gezondheidsverklaring is gemakkelijk te kopen via de website van het CBR.

Als je één of meer vragen op de gezondheidsverklaring met ‘ja’ beantwoordt, zul je naar een arts moeten voor onderzoek. Deze arts moet dan een aantekening op de gezondheidsverklaring zetten. Je dient dan je ingevulde gezondheidsverklaring te downloaden en mee te nemen naar de betreffende arts.

Als het CBR de complete gezondheidsverklaring ontvangen heeft (dus het deel met jouw antwoorden en de informatie van de arts), dan zal de medisch adviseur van het CBR beoordelen of je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen.